PRZEKAŻ 1,5% KLUBOWI SPORTOWEMU „SZCZYPIORNIAK” OLSZTYN

Chcąc stworzyć dogodne warunki do wyczynowego uprawiania sportu utalentowanym zawodnikom musimy liczyć na wsparcie finansowe fundatorów, darczyńców, sponsorów, a także filantropów.

Pozwalajmy zawodnikom na osiąganie najwyższych wyników sportowych, poprawiajmy wydolność i sprawność fizyczną dzieci, uczmy współzawodnictwa i rywalizacji sportowej, a także ograniczajmy tendencję do siedzącego trybu życia.

Przekazując 1,5% podatku na rzecz Klubu Sportowego „Szczypiorniak” Olsztyn pomagasz w sfinansowaniu:

  • udziału w obozach sportowych, turniejach i zawodach,
  • wyżywieniu zawodników,
  • zakupu osobistego sprzętu sportowego,
  • stypendium dla najbardziej utalentowanych.

Z tytułu w/w wpłat otrzymaliśmy kwoty:

  • rok 2015 – 2 649,20 zł,
  • rok 2016 – 2 754,60 zł,
  • rok 2017 – 7 813,58 zł,
  • rok 2018 – 8 510,70 zł,
  • rok 2019 – 7 831,68 zł.

Pozyskane środki przekazaliśmy na dofinansowanie udziału zawodników turniejach i zawodach sportowych.

Rozliczając się z PITax.pl wspierasz działanie naszego klubu. Kliknij w jeden z poniższych butonów i zobacz jakie to proste.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.