Przekaż 1% podaktu

Wesprzyj Klub swoim podatkiem

PRZEKAŻ 1% DLA KLUBU SPORTOWEGO „SZCZYPIORNIAK” OLSZTYN.

Chcąc stworzyć dogodne warunki do wyczynowego uprawiania sportu utalentowanym zawodnikom, musimy liczyć na wsparcie finansowe fundatorów, darczyńców, sponsorów a także filantropów.

Pozwólmy zawodnikom na osiąganie najwyższych wyników sportowych. Poprawmy wydolność i sprawność fizyczną dzieci, ograniczmy tendencję do siedzącego trybu życia, zmniejszmy liczbę zjawisk patologicznych oraz agresji w szczególności wśród młodzieży.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Przekazując 1% podatku dla Klubu Sportowego „Szczypiorniak” Olsztyn pomagasz za naszym pośrednictwem w sfinansowaniu:

  1. udziału w obozach sportowych, turniejach i zawodach,
  2. wyżywieniu zawodników,
  3. zakupu osobistego sprzętu sportowego,
  4. stypendium dla najbardziej utalentowanych.

W 2015 roku z tytułu w/w wpłat otrzymaliśmy kwotę 2 649,20 zł, w 2016 roku 2 754,60 zł. a w 2017 roku 7 813,58 zł, którą przekazaliśmy na dofinansowanie udziału zawodników turniejach i zawodach sportowych.

Rozliczenie PIT z PITax.pl