1%

PRZEKAŻ 1% DLA KLUBU SPORTOWEGO „SZCZYPIORNIAK” OLSZTYN.

Chcąc stworzyć dogodne warunki do wyczynowego uprawiania sportu utalentowanym zawodnikom musimy liczyć na wsparcie finansowe fundatorów, darczyńców, sponsorów, a także filantropów.

Pozwalajmy zawodnikom na osiąganie najwyższych wyników sportowych, poprawiajmy wydolność i sprawność fizyczną dzieci, uczmy współzawodnictwa i rywalizacji sportowej, a także ograniczajmy tendencję do siedzącego trybu życia.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Przekazując 1% podatku dla Klubu Sportowego „Szczypiorniak” Olsztyn pomagasz w sfinansowaniu:

  1. udziału w obozach sportowych, turniejach i zawodach,
  2. wyżywieniu zawodników,
  3. zakupu osobistego sprzętu sportowego,
  4. stypendium dla najbardziej utalentowanych.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

W 2015 roku z tytułu w/w wpłat otrzymaliśmy kwotę 2 649,20 zł, w 2016 roku – 2 754,60 zł, a w 2017 roku – aż 7 813,58 z! Pozyskane środki przekazaliśmy na dofinansowanie udziału zawodników turniejach i zawodach sportowych.

Rozliczenie PIT z PITax.pl